HỘI NGHỊ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC


HỘI THAO CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2016


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2017-2022


TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2016-2017; PHƯƠNG HƯỚNG 2017-2018


HỘI THAO MỪNG NGÀY 20.11.2017


BÁO ẢNH CÔNG ĐOÀN


KỈ NIỆM NGÀY QUỐC TỀ PHỤ NỮ (8/3/1910 - 8/3/2018)


LIÊN HOAN HÁT DÂN CA NĂM HỌC 2017-2018


KỈ NIỂM NGÀY PHỤ NỮ VN 20-10-2018


HỘI NGHỊ CB-CC-VC NH: 2018-2019


HỘI THAO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2018


HƯỞNG ỨNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG


HOẠT ĐỘNG TDTT MỪNG XUÂN CÙNG UBND P14


87