HỘI THI KỂ CHUYỆN BẰNG TIẾNG ANH CÓ TIỂU PHẨM MINH HỌA CẤP QUẬN


HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20.11.2017


HỘI THI LÀM THIỆP MỪNG NGÀY 20.11


THI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH NH 2018-2019


HỘI THI VẼ TRANH 20.11.2018


THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH


HỘI THI THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH " I WANT TO BE A SCIENTIST"


87