CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/05/1890 - 19/05/2020)

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ KIM DUNG
TRẦN THỊ KIM DUNG

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Cử nhân sư phạm tiểu học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838440360

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

DƯƠNG THỊ BẠCH YẾN
DƯƠNG THỊ BẠCH YẾN

Ngày sinh: 8/11/1967

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bến Tre

Trình độ :Cử nhân sư phạm tiểu học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0838440360

Email liên lạc: yenctcdchilinh.duong@gmail

Phụ trách chuyên môn